Opleidingen welke MediBrand verzorgd zijn o.a:

Met de inwerkingtreding van het Besluit bedrijfshulpverlening op 1 januari 1994 is voor de werkgever de verplichting ontstaan één of meer werknemers aan te wijzen die de bedrijfshulpverleningstaak (BHV) op zich nemen.

 

In artikel 15 van de Arbo-wet zijn de taken van de bedrijfshulpverlener omschreven:

 

Het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.

Het beperken en bestrijden van een beginnende brand.

Het voorkomen en beperken van ongevallen.

Het in noodsituaties alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties.

De bedrijfshulpverlening is bedoeld als voorpostfunctie voor de professionele hulpverlening, zoals brandweer, politie en ambulancedienst.

 

BHV Basis opleiding
De basisopleiding bedrijfshulpverlener is gesplitst in twee onderdelen: een eerste hulp en een brandweertechnisch deel. Het bestaat uit de volgende taakgebieden: Beperking en bestrijding van een beginnende brand. Ontruiming. Communicatie. Eerste hulp en reanimatie.
BHV Herhaling
In de BHV herhalingsopleiding komen alle onderwerpen uit de basisopleiding aan de orde: Beperking en bestrijding van een beginnende brand. Ontruiming. Communicatie. Eerste hulp en reanimatie inclusief het gebruik van de Automatische externe defibrillator (AED).
  
Reanimatie (Nederlandse Reanimatie Raad)
In de basiscursus van ongeveer 4 uur komt aan bod: hoe u hartstilstand herkent en wat u dan als eerste doet hoe u moet reanimeren en in welk tempo hoe u een AED aansluit en bedient Samen met andere cursisten oefent u alle reanimatiestappen op oefenpoppen en maakt u gebruik van een oefen-AED. Na afloop van de cursus ontvangt u een certificaat. In de jaarlijkse herhalingscursus oefent u de vaardigheden opnieuw. Deze cursus duurt ongeveer 2 uur. Uiteraard krijgt u na voldoende resultaat van de basis of herhalingscursus een certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR).
Opleiding kleine blusmiddelen
Deze opleiding is bestemd voor personen die vanwege risico in het werk te maken kunnen krijgen met brand en deze snel en adequaat moeten kunnen bestrijden zonder gevaar voor zichzelf en anderen. Een beginnende brand kunnen bestrijden met verschillende blusmiddelen en ook uitbreiding voorkomen; Inhoud van de opleiding Algemene kennis van brand en de gevaren daarvan; Gevaarlijke stoffen en elektriciteit bij brand; Hoe en wanneer ruimten openen en of branden blussen; Verplaatsen van personen in noodsituaties; Diverse blustechnieken bij verschillende branden met diverse blusmiddelen en blusstoffen .
  
Acute Zorg bij Kinderen voor gastouderopvang en Acute Zorgverlener Kind en Omgeving (NIKTA ISO 17024 certificaat)
Als het gastouderbureau een aanvraag tot exploitatie voor de gastouder indient bij de gemeente, moet worden aangetoond dat de gastouder voldoet aan de deskundigheidseisen. Ten aanzien van Eerste Hulp betekent dat: De gastouder moet in het bezit zijn van een erkend en geldig certificaat op het gebied van Eerste Hulp. Sinds 2010 moeten alle gastouders beschikken over een EHBO-certificaat gericht op kinderen. De minister wijst de certificaten aan die voldoen aan alle eisen. Onder andere de volgende opleidingen met een NIKTA certificaat kunnen door MediBrand B.V. worden verzorgd: – Certificaat Acute Zorg bij kinderen. – Certificaat Acute Zorgverlener Module Kind en Omgeving. – Certificaat Eerstehulpverlener.

 

Stop de bloeding – Red een leven
De basiscursus is geschikt voor iedereen vanaf 16 jaar zoals belangstellende burgers, bedrijfshulpverleners, EHBO-ers, veiligheidspersoneel, stewards, (niet-tactisch) politiepersoneel, brandweermannen of -vrouwen etc. Deze cursus duurt ca. 2,5 uur en wordt op diverse plekken in Nederland aangeboden, Onze instructeurs zijn opgeleid aan het VUmc Academie. Het is soms ook mogelijk om de cursus in-company aan te vragen en/of in combinatie met een reanimatiecursus/BLS. Vraag ons naar de mogelijkheden. Meer info

 

Locatie(s)

De cursussen worden op een locatie van de opdrachtgever gegeven.

 

Aantal deelnemers per groep

Minimaal 6 en maximaal 12 per docent / instructeur

 

Opleidingsduur en tijdsplanning

varieren van 1 dagdeel tot 4 dagdelen

 

Docenten

De cursussen wordt gegeven door gecertificeerde en ervaren instructeurs en docenten.

 

Diploma

Tijdens de cursus worden de competenties getoetst. Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat.

 

BHV basiscursus met e-learning

Het theoretische deel van de BHV-Basiscursus met e-learning volgt u in uw eigen tijd en op uw eigen tempo.

Na het behalen van het theorie-examen kunt u zich inschrijven voor de praktijkdag. Tijdens deze trainingsdag krijgt u alle praktische elementen van de BHV-training onder de knie.

De training BHV Basis met e-learning wordt afgesloten met een competentietoets conform de richtlijnen van het NIKTA of NIBHV, onder toezicht van een gecertificeerd instructeur. De geslaagde deelnemer ontvangt het landelijk erkende diploma van MediBrand, NIKTA of NIBHV, dat 1 jaar geldig is. Met een herhalingstraining verlengt u de geldigheid met telkens 1 jaar.

 

Geldigheid van diploma

Een diploma of certificaat van MediBrand B.V. heeft een geldigheidsdatum van 1 jaar. MediBrand B.V. adviseert ieder jaar de herhalingstraining te volgen, Met een herhalingstraining verlengt u de geldigheid met telkens 1 jaar.

 

Kosten

De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief  leer-, les-, en

hulpmiddelen. 

 

 

Voor meer informatie kunt u ons altijd benaderen via mail of telefoon.

 

 

 

 

Typ hier je tekst