NEN3140 Keuring elektrische handgereedschappen

Wat is NEN 3140?

De norm NEN 3140 heeft betrekking op het keuren van laagspanningsinstallaties met een wisselspanning tot 1000V. Hieronder vallen ook de handgereedschappen. De norm geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen.

 

Wat wordt er gekeurd?

MediBrand B.V. keurt alle elektrische handgereedschappen. Hieronder vallen; boormachines, kabelhaspels, acculaders enz.

 

Moet ik mijn gereedschappen laten keuren?

Volgens Arbowetgeving is een werkgever verplicht een veilige werkomgeving te bieden. Hierbij is een periodieke controle van elektrische veiligheid een vereiste. De wet geeft hier verder geen invulling aan maar in de praktijk wordt de veiligheid geborgd door het uitvoeren van de periodieke inspecties van de elektrische handgereedschappen. 

 

Hoe vaak moet de keuring plaatsvinden?

Het is gebruikelijk de keuring elk jaar plaats te laten vinden.

Hier kan echter van af worden geweken. MediBrand B.V. kan u hierover adviseren.

 

Hoe wordt er gekeurd?

De inspectie/keuring van de gereedschappen bestaat uit twee onderdelen: Een visuele inspectie en een meting of beproeving. Hieronder in indicatie van de werkzaanheden:

 

Visuele controle gereedschappen

·      Mechanische toestand van machine, rekening houdend met vocht, vuil en corrosie.

·      Beschermings- en aardleidingen mogen niet onderbroken zijn.

·      Er mogen geen tekenen aanwezig zijn die wijzen op een te hoge temperatuur.

·      Het materiaal wordt toegepast overeenkomstig het ontwerp.

·      De trekontlasting moet deugdelijk zijn.

·      De aansluitleiding moet juist zijn ingevoerd.

·      Contactstoppen en koppelcontactstoppen mogen niet beschadigd zijn.

·      Machines mogen niet ondeugdelijk aangepast zijn.

·       De machichinebehuizing mag geen breuk vertonen

 

Meting en beproeving

·      Meting van de isolatieweerstand van het arbeidsmiddel.

·      Meting van de weerstand van de beschermingsleiding.

·      Kortsluittest.

·      De juiste werking van veiligheidscontacten.

·      De juiste werking van elektrische en elektronische beveiligingsinrichtingen.

·      De werking van aardlekbeveiliging door bediening van de testknop.

·       Meting van de aanspreekstroom- en –tijd van aardlekbeveiligingen

 

 

 

 

 

 

Inventariseren

Om te kunnen bepalen wat de kosten voor de inspecties zijn, inventariseren we welke arbeidsmiddelen u heeft. Wellicht heeft u zelf een inventarisatielijst. Op basis van de inventarisatie maken we een offerte. (Offerte aanvragen)

Op locatie inspecteren

Onze inspecteurs beschikken over volledig ingerichte serviceauto’s om de meest voorkomende inspecties en reparaties ter plekke uit te kunnen voeren. Elk te inspecteren item wordt zowel visueel als elektrotechnisch geïnspecteerd. Alles wordt wordt voorzien van een goedkeuringssticker.

Repareren

Alle kapotte of beschadigde items worden ter plekke of in onze eigen werkplaats gerepareerd. Ongeacht het merk. Wij zijn onafhankelijk en kunnen alle merken en types repareren, mits betreffende en benodigde onderdeel leverbaar is.

Registreren

Nadat de inspectie is uitgevoerd worden alle items ingevoerd in ons gereedschapsbeheer systeem. U krijgt van ons een specificatie waarop u precies kan zien wat er is geïnspecteerd, wat er is goedgekeurd en waar het zich bevindt.

 

Voor meer informatie kunt u ons altijd benaderen via mail of telefoon.

Ik wil graag meer informatie over dit onderwerp.